ЗА НАС

 

ORPHEUS PELLETS

Фирма „Визьор“ ООД произвежда пелети от иглолистна дървесина от 2012 година. Пелетите са от най-високият клас А1 и се характеризират с много висока калорична стойност и много ниско съдържание на пепел. Фирмата притежава най-престижния световен сертификат за качество на продукта ENplus A1. Към момента „Визьор“ ООД е един от най-големите производители в България. Притежава 2 производствени предприятия – в с.Буково, община Мадан, област Смолян и в община Момчилград, област Кърджали. Търговските марки на фирмата са ORPHEUS pellets и VIKINGO. Продуктите се продават от над 10 дистрибутори на компанията в България и чужбина.
 • 2013ЗАПОЧВА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЕЛЕТИ

  През 2013 година бяха произведени първите Orpheus Pellets пелети в село Буково община Мадан. Предприятието достигна капацитет от 900 кг/ч.
 • 2014 ЗАПОЧВА РАБОТА НА ТРИ СМЕНИ

  Orpheus Pellets започна работа на три смени. С цел на задоволяване на повишаващото се търсене, предприятието премина на 3 дневен режим на работа.
 • 2016 ПЪРВА МОДЕРНИЗАЦИЯ

  Модернизацията включва подмяна на две от основните машини в производствената линия. В резултат на това е постигната по-висока надеждност на работа и по висока производителност. Достигнат е капацитет 1,2 т/ч.
 • 2018 ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВТОРО ПРЕДПРИЯТИЕ

  През 2018 година започва изграждането на второ предприятие за производство на Orpheus Pellets в община Момчилград. Проектният капацитет е 4-5 т/ч.
 • 2019 ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛАТАЦИЯ

  Новото производство стартира в края на 2019 година.

ВИДЕО ИНТРО

Orpheus Pellets пелети от най-висок клас!