Без категория

03.11.2021

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № B5.3D.08/ 30.11.2020 На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение занабиране на ценови предложенияПредмет […]