Новини

02.06.2022

ПРЕС- СЪОБЩЕНИЕ

На 29.05.2022 г. приключи изпълнението на проект  № В5.3d.08 „Грийн Вижън” /GreenVision/,  финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020”. В рамките […]
23.11.2021

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № B5.3D.08/ 30.11.2020 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № B5.3D.08/ 30.11.2020БЕНЕФИЦИЕНТ: ВИЗЬОР ООДНа основание чл. […]
03.11.2021

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение занабиране на ценови предложенияПредмет на поканата е доставка, изграждане, монтаж и пуск […]
01.12.2020

ПРЕС- СЪОБЩЕНИЕ

На 30.11.2020 г. бе подписан договор за субсидия № В5.3d.08 „Грийн Вижън” /GreenVision/,  финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020” Организация […]